draw Home Historie Big Band Fotogalerie Diskografie
Z historie

V roce 1981 založil Pavel Eliáš v Příbrami pětatřicetičlenný jazzový orchestr - Příbramský Big Band. Bylo to v době, kdy velké taneční orchestry byly postupně nahrazovány malými hudebními skupinami - a to i z ekonomických důvodů; málokterý pořadatel zábav si mohl dovolit zaplatit velkou kapelu. Zřizovatelem orchestru se - i přes možnost rizika neúspěchu záměru - stal Závodní klub Rudných dolů Příbram. Základem orchestru byli členové skupiny Experiment, další byli ze skupin Combo, Permon či z Posádkové hudby Příbram.

Svůj premiérový koncert měl Big Band v příbramském kulturním domě 21. června 1982 v 19.30, rok nato 27.6. 1983 pak v Krajském divadle Příbram koncert další - s osmnáctičlenným Vocal Bandem a pražskou jazzovou zpěvačkou Janou Koubkovou. Atmosféra koncertu připomínala pražskou Lucernu....Byl pozván Kamil Hála - písemně se však dodatečně omluvil za neúčast s dovětkem:" Doufám, že budete v této činnosti i nadále úspěšně pokračovat!" Ve dnech 18. - 20. listopadu 1983 se PBB zúčastnil - jako jeden ze třinácti orchestrů - 17. ročníku Slánských jazzových dnů. V kronice PBB je zápis:"Jménem jazzové společnosti si dovoluji ze srdce svého jediného poděkovat PBB za jeho velmi pěknou a vydařenou účast na 17. SJD. Pavel Eliáš je můj dobrý přítel a proto mu přeji mnoho štěstí do další práce. Myslím, že má v kapele dobrou partu po všech stránkách. Nechť žije český jazzyk! Karel Velebný." Měsíc nato, 19.12. 1983, měl PBB v příbramském divadle svůj první vánoční koncert. Hostem byl Karel Velebný - a Jana Koubková zapsala do kroniky: "S PBB a Pavlem Eliášem v Příbrami je vždycky moc krásně, a také i dnes. Děkuji za pozvání a přeju vám všem samej krásnej jazz!" Velkým úspěchem pro PBB byla účast na festivalové přehlídce Jazz Praha ´84 ve dnech 11. - 13.6. 1984. PBB hrál ve složení: Václav Hrabák, Jiří Smetánka, František Vršecký, Josef Záruba, Ivan Strnad, Jaroslav Pečenka, Jan Hlaváč - trubky, Jiří Hora, Jaroslav Boudys, Jiří Štěpán, Karel Čihák, Josef Tichý, Milan Šindelář, Vladimír Sněhota, Jaroslav Zákoucký - trombony, Jaroslav Bláha - tuba, Pavel Šťastný, Václav Babáček, Josef Uzel, Jaromír Vyhnal, Bohuslav Burda, Jan Hadač, Karel Šperk, Bohumil Babáček, Jan Plášil, Václav Falc, Jiří Hála - saxofony, Jan Machat, Libor Krmášek - flétny, Milan Študlar - hoboj, Miroslav Přibyl - klavír, Jiří Hejnic - basa, Ivan Korený - kytara, Karel Vršecký - bicí. Laco Déczi napsal do kroniky: "Gratulujeme Příbramákům za jejich krásný BB a Vocal band....Konečně něco velkého!" "Díky za to, že PBB je od Slaného čím dál lepší a za to, že neztrácí chuť pouštět se i nadále do podniků, do který jej občas namočím (i když někdy proti své vůlu). Jen proboha, neztraťte chuť," zapsal Aleš Benda. Na dalším koncertu PBB hostovala zpěvačka Eva Olmerová a členové Jazzového orchestru Českého rozhlasu. 16. března hrál PBB na prvním Československém jazzovém festivalu v Karlových Varech. vystoupil v prvním soutěžním večeru a sklidil zcela mimořádné ovace. Nehrál - z Pavlovy skromnosti - v závěrečném galakoncertu laureátů: o to větší bylo překvapení z toho, co následovalo: dostal zvláštní cenu poroty za pozoruhodné hudební výkony. Převzal ji 12. června v pražské Lucerně na koncertu profesionálních jazzových hudebníků, kam byl pozván spolu s Příbramským Vocal Bandem jako hostující soubor. Mezitím měl PBB svůj vlastní koncert v Příbrami 25.6. 1984 v divadle, kde hráli jako hosté členové Jazzového orchestru Čs. rozhlasu. Tak jako byli členové PBB překvapeni vlastním úspěchem v Karlových Varech a v pražské Lucerně, byli naopak kvalitou PBB překvapeni i pracovníci Čs. televize, kde PBB natáčel 20.11. 1984 svoje vystoupení pro Hudební studio M: mnozí "fachmani - rozhlasáci" později přiznali, že tak dobrou muziku nečekali.

Dne 17. prosince 1984 měl PBB opět v příbramském divadle svůj vánoční koncert - se zpěvačkou Hanou Křížkovou a hosty Janou Koubkovou, Pavlem Jurkovičem a Josefem Vejvodou. ("Vydržte! Pro radost a štěstí a potěšení nás posluchačů, ale ruku na srdce: taky pro to svoje. A děkuju za tu libost zazpívat si s vámi. PF 1985!", poznamenal do kroniky BB Pavel Jurkovič. "Můj největší dojem z dnešního večera? No přece Příbramský Big Band a Pavel Eliáš," zapsala J. Koubková, a H. Křížková doplnila:"Něco tak fantastického jsem ještě nikde a nikdy nezažila....")

V březnu 1985 - Rychnov nad Kněžnou: 17.3. proběhla IV. přehlídka swingových orchestrů východočeského kraje. Na této přehlídce získal PBB I. cenu v soutěži diváků.

24.6. 1985 koncertoval PBB opět v příbramském divadle - se zpěvačkou Hanou Křížkovou a hostujícím trumpetistou Michalem Gerou. 23.11. 1985 hrál PBB s Jazz-triem Bory Kříže a skupinou Steamboat Stompers v Ostrově nad Ohří na hudební přehlídce "I. jazzový Ostrov".

Při vánočním koncertě (23.12. 1985) v příbramském divadle byl hostem PBB dirigent a klavírista Pražského Big Bandu Milan Svoboda. (Do kroniky napsal: "Pavle a Big Bande, dík! Už dlouho jsem si tak dobře nezahrál. Byl to vopravdu ten nejlepší dárek k Ježíškovi. Takže všechno nej a jen tak dál!" "Byli jsme zaskočeni Příbramským Big Bandem", zapsal jeden z dirigentů orchestrů, jež se účastnily ve dnech 15.-17.5. 1986 Jazzového festivalu v Kroměříži a kde PBB dostal zvláštní (i tiskově a formátově, černozlatě originální) ocenění.

Hned nato následoval koncert PBB v Příbrami, 26.6. v divadle. "Jsme si s Příbramským Big Bandem zahudli a zapívali a bylo nám fajn. A tak sme si řekli, že to tu podchytíme i písemně. Jiří Suchý."Nato:"A já se připojuju. Ferdinand Havlík". A nato: "A já se připojuju k Ferdovi. Jiří Suchý." A já taky, Ferd. Havlík"."Já už ne. Jiří Suchý."

27.9. vystoupil PBB na jazzovém festivalu v Přerově.

V polovině listopadu 1986 se PBB účastnil přehlídky "20. slánské jazzové dny". Vzhledem k vysoké úrovni zařadila Mezinárodní jazzová federace při UNESCO Slánské jazzové dny do kalendáře světových přehlídek tohoto typu. Pro PBB znamenalo vystoupení velký úspěch.

Ještě větší úspěch pak 20. prosince 1986, v "první příbramský jazzový den", úspěch koncertu k 5. výročí založení PBB. Byl to vskutku monstr-gala-koncert: v orchestru PBB si jako hosté zahráli: Karel Velebný - vibrafon, Michal Gera, Václav Král, Jiří Hlava (JOČR) - trubka, Michal Svoboda - klavír, Miroslav Koželuh, Josef Bažík Pavelka a Svatopluk Košvanec - trombon, Josef Vejvoda - bicí, Ivan Korený - kytara, Petr Kořínek - kontrabas. S vlastním repertoárem vystoupili pak další: Steamboat Stompers, Trio Jany Koubkové, Příbramský Blues Band, Trio Bory Kříže, Kvartet Milana Svobody, Experiment .......

Na vánočním koncertu v prosinci 1990 vystoupil v Divadle Příbram spolu s BB Komorní smíšený sbor sbormistra PhDr. Vladimíra Vepřeka. To bylo 21. prosince - pouhých devět dní nato však Pavel Eliáš odešel, ve věku 43 let, navždy. Za dirigentský pult PBB se postavil saxofonista Bohuslav Filip Burda, dramaturgické a organizační věci se staly kolektivní záležitostí zakládajících členů.

Ve středu 12.6. 1991 uspořádal v příbramském divadle PBB a hosté (Hana Křížková, Jana Koubková, Radek Krampl, Jiří Šedivý, Josef Bažík Pavelka, Svatopluk Košvanec, Jiří Hlava) Koncert pro Pavla Eliáše, 19. prosince pak společně s Komorním smíšeným sborem PhDr. V. Vepřeka a skupinou Naima tradiční vánoční koncert.

Po zrušení Závodního klubu Rudných dolů Příbram našel PBB nového zřizovatele - Divadlo Příbram (listopad 1991). Orchestr měl vytvořeny velmi dobré podmínky. Při finanční úhradě převodu nezbytného vybavení ze ZK RD výrazně pomohl i dlouholetý sponzor a fanda PBB JUDr. Vladimír Kyselák.

Ve dnech 11.-14.5. 1994 se PBB - pod patronací Městského úřadu Příbram - účastnil spolu s Komorním smíšeným sborem PhDr. V. Vepřeka zájezdu do holandského města Hoorn, kde uspořádal úspěšný koncert v městském kostele.

Tradici svých vánočních koncertů nepřerušil PBB ani v jednom roce své existence. V první části vánočního koncertu v prosince 1995 zazněla Česká mše vánoční J.J. Ryby v jazzové úpravě, v druhé části pak jazzové písně za doprovodu PBB v podání Barbary Linn, Ládi Kerndla a L. Ročňákové. ("Díky za pozvání! Věřím, že nám všem dá Pán Bůh tolik šancí, abychom se tady nebo jinde zase potkali," poznamenal do kroniky L. Kerndl.)

Měsíc předtím, 23.11., proběhl v příbramské restauraci U kašny zahajovací koncert Jazového klubu Příbram, vzniknuvšího z iniciativy orchestru Experiment a JUDr. V. Kyseláka. Hosty večera byli Láďa Kerndl i Barbara Linn.

6. prosince uspořádalo město Příbram a Divadlo Příbram k 780. výročí města 1. příbramskou vokalízu, kde vystoupil PBB se zpěvákem L. Kerndlem a za řízení Kamila Hály.

Vánoční koncert PBB 20.12. 1996 byl zaměřen výhradně na skladby a aranžmá Kamila Hály, který je s PBB nastudoval a koncert dirigoval. (Hosty byli: M. Králová, Š. Markovič a I. Korený). Hned nato, 21.1. 1997, se PBB - s M. Královou a L. Kerndlem - účastnili I. muzikantského plesu.

Dalšími akcemi byly v: září 1997 - společenský večer při příležitosti Mezinárodního lékařského symposia na Žofíně, listopad 1997 - účast na II. příbramské vokalíze, prosinec 1997 - 15. vánoční koncert PBB v Divadle Příbram s hosty - Kamil Hála, Jaromír Hnilička, Láďa Kerndl a Příbramský smíšený sbor pod vedením PhDr. V. Vepřeka uvedl spolu s PBB premiéru "Příbramských koled" V. Dražana pro dětský sbor a big band v aranžmá Kamila Hály.

V červnu 1998 za podpory příbramské firmy ZAT Control System a.s. natočil svůj první CD s názvem "JAZZAT". Na nahrávce se podílel i dirigent Kamil Hála, s kterým orchestr v poslední době úzce spolupracuje, zpěváci Vladimír Kerndl a Ivana Brožová a sólisté Štěpán Markovič a Ivan Korený. V květnu 2000 natočil PBB opět ve spolupráci s firmou ZAT druhý CD s názvem "jazz-converZATion". U dirigentského pultu stál opět K. Hála a s ohledem na blížící se 20. výročí činnosti PBB, prezentoval orchestr na CD řadu sólistů s nimž spolupracoval na své hudební dráze. Díky pochopení oslovených bylo možno realizovat nahrávku, která co se týče výrazných jazzových osobností (Svatopluk Košvanec, Štěpán Markovič, Ivan Korený, Josef Bažík Pavelka, Milan Svoboda, Michal Gera, Lazaro Cruz, Jaromír Hnilička, zpěváci Jana Koubková, Hana Křížková, Láďa Kerndl a Tereza Kerndlová ) na jednom titulu, může jen těžko hledat konkurenci.

Na základě spolupráce PBB se skladatelem a aranžérem Kamilem Hálou a příbramským skladatelem Vladimírem Wimmerem, se PBB rozhodl za podpory Fondu kultury Středočeského kraje, Městského úřadu Příbram, firmy ZAT Control Systems a.s. a Divadla Příbram natočit v listopadu 2002 své 3. CD jako "Autorské CD Kamila Hály a Vladimíra Wimmera" pod názvem "ŽHAWIJAZZ". Neprodejné CD obsahuje výhradně orchestrální skladby Kamila Hály, natočené pod jeho vedením s předními jazzovými sólisty (Svatopluk Košvanec, Štěpán Markovič, Pavel Husička, Ivan Korený) a skladbu APEL V. Wimmera pod vedením Bohuslava "Filipa" Burdy, který ve své instrumentaci této skladby nahradil symfonický orchestr jazzovým big bandem ve spojení s vokálními sólisty a sborem VUS Pardubice (sbormistr Jiří Kožnar).

V roce 2004 bylo natočeno čtvrté CD "SWING ROOFS" v dubnu 2005 vystoupil bigband jako host rozhlasového orchestru Big Bandu ČR rozhlasu řízeného Václavem Kozlem v živé veřejné nahrávce v rozhlasovém studiu A v Karlíně, který vysílala stanice ČR 2.

V červnu 2005 upořádal slavnostní koncert k 25. výročí vzniku orchestru. V říjnu se zúčastnil jazzového festivalu bigbandů v Zábřehu na Moravě. Tradiční vánoční koncert proběhne 23.prosince 2005.

Copyright © Příbramský Big Band